tianya12016 发表于 2020-11-30 13:01:02

【魔界战记H5】【奇迹MU正版授权的ARPG手机游戏,邀你来战】

【魔界战记H5】【奇迹MU正版授权的ARPG手机游戏,邀你来战】

下载地址:
http://qudao.dashen520.com/down/downgame/id/180/ag/2584244077.html
下载盒子申请领取福利
盒子下载地址:
http://qudao.dashen520.com/down/downgame/id/1/ag/2584244077.html

充值比例:
1:100
奇迹MU正版授权,邀你来战!《魔界战记H5》是一款奇迹MU正版授权的ARPG手
机游戏。在卡利玛出现的昆顿震撼了整个大陆,很多英勇的战士们都在与昆顿
的战争中牺牲,大陆被一股强烈的邪恶之力量笼罩,主角扮演的勇者,在勇者
大陆-人类希望之地苏醒,从此主角联合勇者大陆的各个勇士,接受光明女神
的祝福,一同踏上讨伐昆顿魔王的旅途。【客服QQ】:2584244077      
------------------------------------------------------------
GM助手          http://yun.wuyousy.com/Down.html?g=1000496
---------------------------------------------------------------------
GM手游            http://yun.wuyousy.com/Down.html?g=1000615
-------------------------------------------------------------------------
游戏盒子          http://qudao.dashen520.com/box?ag=2584244077
----------------------------------------------------------------------------
游戏盒子下载地址(自助领取礼包): http://bt.5535.cn/box/?tgid=235

===================================================================================

页: [1]
查看完整版本: 【魔界战记H5】【奇迹MU正版授权的ARPG手机游戏,邀你来战】